Segundas Jornadas ALAMA IngxMat2

Red ALAMA

2as Jornadas Ingeniería para Matemáticas InxMat2 (Eng2Math2)

La Xarxa Temàtica ALAMA (Àlgebra Lineal, Anàlisi Matricial i Aplicacions) convoca les segones jornades IngxMat2, que tenen com a objectiu principal il·lustrar l’ensenyament de l’Àlgebra Lineal a través de diferents problemes de l’enginyeria i la indústria.

Tenint en compte l’anterior, la Xarxa organitza les segones Jornades IngxMat2 (Eng2Math2), que estan orientades a la millora de la docència de l’Àlgebra Lineal, en els vessants teòric i aplicada. En particular, té com a objectiu principal il·lustrar l’ensenyament de l’Àlgebra Lineal a través de diferents problemes de l’enginyeria i la indústria.

Les Jornades tindran lloc en el Centre Internacional de Trobades Matemàtics (CIEM) de Castro Urdiales (Cantàbria), de l’15 al 17 de maig de 2019. Més informació a l’enllaç:
http://red-alama.es/jornadasDocentes2019/Resumen_JORNADAS_2019(IngxMat2).pdf

En elles s’inclou, a més de les xerrades recollides en el programa, una sessió de “Otras aportaciones”, on els participants podran presentar les seves experiències sobre diferents aspectes de l’ensenyament de l’àlgebra lineal en les diferents branques de la ciència.

Des de la Xarxa ALAMA volem animar-vos a participar en les Jornades, sigueu o no membres de la Xarxa, ja que entenem que és un bon moment per reflexionar sobre una tasca tan important com és la tasca docent.

Pedro Alonso i Marta Peña
Comitè Organitzador