Luis Caffarelli ha rebut el premi Abel 2023

Luis Caffarelli ha rebut el premi Abel 2023 pels seus treballs en equacions en derivades parcials. El comitè del premi ha destacat les seves contribucions fonamentals a la teoria de regularitat de les equacions no lineals, inclosos problemes de frontera lliure i l’equació de Monge Ampère.

El matemàtic d’origen argentí i 74 anys d’edat és professor a la universitat de Texas a Austin, i ha treballat amb matemàtics catalans com Xavier Ros Oton, Joaquim Serra i sobretot Xavier Cabré, amb qui el 1995 van publicar un llibre que ja és un clàssic del tema.

Caffarelli va impartir la lliçó inaugural del curs Poincaré (2003-04) a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de l’UPC.

Felicitacions!