Traspàs del Dr. Josep Vaquer i Timoner

La SCM lamenta la mort dl Dr. Josep Vaquer i Timoner, el dilluns 23 de març de 2020.

En Josep Vaquer, va llicenciar-se en Matemàtiques al 1954, va ser professor de la facultat des del 1955, es va doctorar al 1960 i va obtenir la Càtedra de Geometria mètrica i Geometria diferencial a la mateixa UB, on també va ser degà.

Va treballar també al Seminari Matemàtic d’Hamburg, amb el professor Ernest Witt, i a l’Institut Politècnic de Zuric sobre àlgebra i geometria diferencial. Després d’aquests viatges, va col.laborar amb el Josep Teixidor en la modernització de l’ensenyament de Matemàtiques. Va ser també dels primers professors que van impartir docència en català.

Va estar cabdal en l’organització de les Olimpíades Matemàtiques durant molts anys, fent diverses tasques com elaborar i buscar problemes, o bé sent el president del tribunal. Tanmateix encara mantenia contactes amb els organitzadors de les proves cangur, discutint els enunciats dels problemes.

Va estar president de la Societat Catalana de Matemàtiques entre el 1991 i 1995, així com membre agregat de l’IEC des de l’any 1978, i membre numerari des del 1989 a la Secció de Ciències i Tecnologia, de la qual va estar tresorer fins al 1995.

Amb motiu de la seva jubilació, per la seva gran influència en el món matemàtic i per la seva característica personalitat, se li va realitzar una entrevista al Notícies de la SCM, on també es va comptar amb la presència de la seva esposa Mercé. La podeu trobar a la secció de Notícies del Juliol de 1999.número 11, o bé a Entrevista al Notícies a en J. Vaquer

Molts dels matemàtics catalans hem tingut el privilegi d’assistir a les seves classes i ens vam quedar captivats per la seva manera tan personal d’ensenyar i de pensar les matemàtiques. Sens dubte, li devem molt més del que ens pensem. Era i és una institució dins de la Facultat de Matemàtiques de la UB.

Descansi en pau