+34 933 248 583 scm@iec.cat

Resolució Premi Évariste Galois 2020

Guanyador

Accessit

Accèssit

An overview of uniform Roe Algebras: Asymptotic
dimension and real rank

Eduard Vilalta Vila

 

 

Person

Algorithmic Hopf Galois theory
Marta Salguero García

Guanyadors

Punts i unitats de Stark

Óscar Rivero Salgado
Universitat Politècnica de Catalunya

Accèssit:

Stable solutions to nonlinear equations with fractional diffusion

Tomàs Sanz Perela
Universitat Politècnica de Catalunya

Període

23 d’abril de 2019 – 30 de novembre de 2019.

Lliurament de premis

Data
Suspesa per la situació sanitària

Lloc
Institut d’Estudis Catalans

Lloc
Institut d’Estudis Catalans

Resolució del Premi Évariste Galois 2020

El premi Evaristé Galois (1811-1832) està adreçat a estudiants de master o doctorat per un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre matemàtiques, i va ser instituït l’any 1962. Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en llengua catalana o anglesa, amb un ampli resum en català en la versió en anglès.

 

Jurat

Amadeu Delshams
Universitat de Politècnica de Catalunya

Enric Nart
Universitat Autònoma de Barcelona

Marta Sanz-Solé
Universitat de Barcelona

Share This