+34 933 248 583 scm@iec.cat

Resolució premi Albert Dou 2020

Guanyador

 Desert

Guanyadors

Oscillatory integrals and Kayeka conjecture

Jaume de Dios
Universitat Autònoma de Barcelona

Menció:

Lefschezt properties in algebra and geometry

Martí Salat
Universitat de Barcelona

Període

Any natural 2020

Lliurament de premis

Data
Abril de 2021

Institut d’Estudis Catalans

Institut d’Estudis Catalans

Share This