+34 933 248 583 scm@iec.cat

Activitats d’Educació

Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques

Activitats d’Educació

Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT), la Societat Balear de Matemàtiques (SBM-XEIX) i la Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana Al-Khwarizmi convoquen anualment aquesta jornada per reunir mestres i professors de matemàtiques de totes les etapes educatives, des d’infantil fins a la universitat, entorn d’un tema de debat d’interès per a l’educació matemàtica.

L’SCM i la FEEMCAT van convocar conjuntament la primera jornada l’any 2004, per això aquesta jornada s’anomena Jornada Conjunta. L’any 2008 s’hi va afegir l’SBM-XEIX i el 2011, la Societat d’Educació Matemàtica Al-Khwarizmi.

Fins a l’any 2015 totes les jornades s’havien celebrat a la seu de l’IEC. A partir del 2016 s’estableix un torn rotatiu entre les tres comunitats autònomes on tenen la seu les quatre entitats convocants. En conseqüència, el 2016 la jornada se celebra a València; el 2017, a Barcelona; el 2018, a Mallorca; el 2019, a Barcelona…, i així successivament.

En la Jornada d’Ensenyament de les Matemàtiques es lliuren també els premis Maria Antònia Canals (premis MAC).

Trobareu més informació a enllaç a web oficial de la Jornada d’Ensenyament