Conferència jove

Conferència a càrrec del Dr. Guillem Blanco (KU, Leuven, Bèlgica)
Membre de l’Acadèmia Jove Matemàtica Europea (European Mathematical Young Academy, EMYA)

Premi IEC de la Secció de Ciències i Tecnologia de Matemàtiques (en honor d’Assumpció Català i Poch), com a millor tesi llegida a Catalunya en els darrers 5 anys.

 

Resum:

La conjectura de la monodromia és un dels problemes oberts més importants en la teoria de singularitats algebraiques. En la seva forma original aquesta conjectura relaciona propietats aritmètiques dels polinomis multivariats sobre els enters amb propietats geomètriques/topològiques dels seus conjunts de zeros complexos. En aquesta xerrada farem servir aquest problema per fer una introducció a diferents aspectes de la teoria de singularitats.