Marc Nualart Batalla

Sobre solucions zonals estables de les equacions d'Euler 2D a l'esfera unitat

Resum

Les equacions d’Euler modelen l’evolució d’un fluid no viscós i incomprimible. En aquesta xerrada considerem solucions estacionàries de les equacions d’Euler per fluids que viuen a l’esfera i que poden representar configuracions atmosfèriques. Intentarem esbrinar quines propietats geomètriques del fluid es mantenen quan introduïm petits canvis a les solucions proposades.