Comença l’Olitele 2023

El concurs Olitele és una activitat telemàtica de resolució de problemes adreçada a alumnes dels darrers cursos de la secundària.

Consta d’un problema 0, del qual s’ha d’enviar la resposta amb la inscripció, 8 problemes de resposta concreta, i 3 problemes dels quals es demana una explicació raonada.

17a Olitele.

Durant el curs 23/24:

Inscripció i problema 0: termini del 25 d’octubre al 13 de novembre de novembre.

El termini d’entrega dels dos darrers problemes “d’explicar” serà ja l’any 2024.