Resolució Premi Évariste Galois 2019

Guanyadors

Singular symplectic manifolds and integrable systems

Robert Cardona Aguilar
Universitat Politècnica de Catalunya

Accèssit:

The parameterization method for invariant manifolds associated to parabolic points

Clara Cufí Cabré
Universitat de Barcelona

Guanyadors

Punts i unitats de Stark

Óscar Rivero Salgado
Universitat Politècnica de Catalunya

Accèssit:

Stable solutions to nonlinear equations with fractional diffusion

Tomàs Sanz Perela
Universitat Politècnica de Catalunya

Període

23 d’abril de 2018 – 30 de novembre de 2018.

Lliurament de premis

Data
30 d’abril de 2019

Lloc
Institut d’Estudis Catalans

Lloc
Institut d’Estudis Catalans

Resolució del Premi Évariste Galois 2019

El premi Evaristé Galois (1811-1832) està adreçat a estudiants de master o doctorat per un treball d’investigació, bibliogràfic o d’assaig sobre matemàtiques, i va ser instituït l’any 1962. Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en llengua catalana o anglesa, amb un ampli resum en català en la versió en anglès.

A aquesta edició el jurat destaca l’alta qualitat dels treballs presentats.

Jurat

Amadeu Delshams
Universitat de Politècnica de Catalunya

Enric Nart
Universitat Autònoma de Barcelona

Marta Sanz-Solé
Universitat de Barcelona