Acció matemàtica contra la Covid-19

El CEMat ha engegat una iniciativa de coordinació de les diferents iniciatives de la comunitat matemàtica espanyola que estigui relacionada amb la crisi sanitària deguda a la COVID-19.

Amb aquest propòsit ha creat l’enllaç CEMatCovid-19 on podeu consultar tota la informació que es va rebent al respecte. Paral.lelament ha generat l’adreça electrònica cemat.covid19@gmail.co per canalitzar les diferents aportacions.

El protocol d’actuació és:

  • Els/les investigadors/es pengen les seves aportacions a la seva pròpia pàgina web i envien l’enllaç pertinent mitjançant l’adreça cemat.covid19@gmail.co per publicar l’enllaç a la web del CEMat. Es penjaran tots els enllaços rebuts, amb el benentés que els repositoris de cada grup o investigadors/es aniran evolucionant.
  • Es promou una interacció i discussió entre els/les investigadors/es sobre les diferents aportacions.
  • El Comitè Científic, creat pel CEMat a partir dels suggeriments de les entitats associades, va estudiant les aportacions i interacciona internament amb els investigadors.

Aquest comitè està compost pels següents investigadors/es: Lluis Alsedà i Soler, Ricardo Cao Abad (President), José Antonio Cuesta Ruiz, Ernesto Estrada Roger, David Gómez Ullate, Fermín F. Mallor Giménez, Victor M. Pérez García, Ángel Manuel Ramos de Olmo, Begona Vitoriano Villanueva. Com a President de CEMat, Alfonso Gordaliza actuarà com a Coordinador.

La primera tasca que abordarà aquest comitè és una discussió ràpida sobre dos assumptes clau (extret del comunitat del CEMat):

  • Quines dades cal demanar al Gobierno per poder treballar, per exemple, dades de l’evolució de l’epidèmia, microdades dels casos diagnosticats, enquestes, dades sobre els recursos disponibles, etc.
    Què podem oferir al Gobierno des de les Matemàtiques: modelització de l’epidèmia i previsions, explotació de les bases de dades disponibles, ajuda per la planificació òptima dels recursos, etc.

Per a més informació sobre els propòsits i tasques del comité, veieu Conclusions. Us adjuntem també la proposta reeixida al Gobierno mitjançant el Secretario General de Educación Proposta de col.laboració