+34 933 248 583 scm@iec.cat

Premis i Ajuts

Barcelona Dynamical Systems

Premis i Ajuts

Barcelona Dynamical Systems

El premi té caràcter internacional i és ofert per la Societat Catalana de Matemàtiques, sota el patronatge del Professor Carles Simó, a l’autor o autors d’un article o treball de recerca escrit en llengua anglesa, en l’àrea de sistemes dinàmics. Té periodicitat bianual i la seva primera edició va ser l’any 2015.

Es consideraran treballs tant en sistemes dinàmics continüs com discrets, ja siguin en dimensió finita o infinita. S’avaluaran els següents aspectes:

  • Temes globals més que particulars de la descripció de la dinàmica
  • Noves aproximacions teòriques
  • Noves metodologies i aspectes computacionals, tant numèrics com simbòlics
  • Aplicacions rellevants a qualsevol aspecte científic o tecnològic

Per tal d’assolir aquestes característiques, es podrà considerar treballs anteriors de(ls) l’autor/a(es), quan es sol·liciti la submissió. El tribunal estarà format per cinc investigadors de l’àrea o d’àrees properes proposats per la SCM i la seva composició no es farà pública fins que la resolució final hagi estat presa.

La dotació del premi és de quatre mil euros (4.000 €) subjecte als impostos corresponents. El premi pot no ser atorgat i la participació implica que els candidats accepten les condicions del premi.

La informació específica (bases, formulari de participació, etc) referent a la convocatòria present (o anteriors) la trobareu en les notícies destacades més avall. A l’apartat de resolucions trobareu tota la informació sobre les resolucions de convocatòries anteriors (cas que estiguin accessibles).

Per a més informació, contacteu amb Amadeu Delshams.