Lliçó inaugural SCM curs 2023-24

Sala Prat de la Riba, Institut d’Estudis Catalans

 

Conferència “De la teoria de grafs clàssica a l’anàlisi de les grans xarxes”, a càrrec de Juanjo Ruè (UPC), guanyador del Premi Albert Dou 2023.

 

Resum:
Actualment la teoria de grafs juga un paper fonamental tant en les matemàtiques pures com en les seves aplicacions en moltes branques del coneixement. En aquesta xerrada recorrerem l’evolució de l’àrea de recerca partint del seu naixement i passant per les grans descobertes de la disciplina, especialment les relatives a la interacció amb la noció d’atzar.

El nostre recorregut finalitzarà discutint algunes de les tendències actuals de la teoria, que cerquen encabir la noci ó de discret (inherent a la teoria de grafs) dins del reialme de les matemàtiques contínues amb l’objectiu d’afrontar, entre d’altres grans reptes, l’estudi sistemàtic de les grans xarxes existents al món real.