Jornades SCM Matemàtiques i Covid-19

El 13-14 de juliol tindran lloc les Jornades SCM, Matemàtiques i Covid-19. És una activitat amb certificació dels programes de formació de professorat GTAF i GCICE via ICE de la UPC.

El formulari d’inscripció el trobareu a Inscripció Jornada SCM Covid-19

Les jornades es dividiran en tres blocs per oferir una visió àmplia sobre la relació entre les matemàtiques i la modelització epidemiològica.

Introducció als models matemàtics en epidemiologia

El dilluns 13 a la tarda, l’Anna Vilella, en Xavier Mora i en Pere Puig, en un to divulgatiu introduiran el vessant més epidemiològica a la modelització matemàtica.

 • 16.00 h: Obertura (vídeo), amb Francesc Xavier Grau Vidal, Secretari d’Universitats i Recerca, Joandomenec Ros, president IEC, Dolors Herbera, presidenta SCM i Alícia Casals, presidenta Secció de Ciències i Tecnologia.
 • 16.15 h: Presentació de la jornada, a càrrec de Josep Vives (SCM / UB)
 • 16.20 — 17.00 h: Anna Vilella (Hospital Clínic, UB)Ingredients per una pandèmia (vídeo). Resum Anna Vilella 
 • 17.10 — 17.50 h: Xavier Mora (UAB), La modelització matemàtica de la Covid-19 (vídeo). Resum Xavier Mora
 • 18.00 — 18.40 h: Pere Puig (UAB), Un passeig per la modelització estadística de la Covid-19 (vídeo). Resum Pere Puig

Recerca matemàtica al voltant de la Covid-19

El dimarts 14 al matí es posarà èmfasi en la part de recerca matemàtica, amb la participació d’en David Alonso, l’Àlex Arenas, l’Àngel Calsina, l’Amanda Fernández-Fontelo i en Sergio Alonso.

 • 9.25 h: Presentació de la sessió, Inmaculada Baldomá (SCM, UPC)
 • 9.30 — 10.10 h: David Alonso (CSIC), La ruleta russa: incertesa i prediccio en la Covid-19 (vídeo). Resum David Alonso
 • 10.20 — 11.00 h: Àlex Arenas (URV), Epidèmies i Mobilitat (vídeo). Resum Àlex Arenas
 • 11.10 — 11.50 h: Àngel Calsina (UAB), Sobre el nombre reproductiu bàsic en un model d’epidèmia estructurada (vídeo). Resum Àngel Calsina
 • 12.10 — 12.50 h: Amanda Fernández-Fontelo (HU, Berlin), On the estimation of unreported  SARS-CoV 2 cases in Spain (vídeo). Resum Amanda Fernández-Fontelo
 • 13.00 — 13.40 h: Sergio Alonso (UPC), Ús de models empírics per a la predicció i avaluació de riscos de la Covid-19 a escala curta de temps (vídeo). Resum Sergio Alonso

Debats de la comunitat matemàtica al voltant de la Covid-19

El diimarts 14 de juliol a la tarda hi haurà, dues taules rodones on experts comentaran d’una banda, l’estat de la qüestió en la modelització matemàtica de la Covid-19 i, de l’altra, com es pot portar la modelització a l’aula i a la societat en general.

 • 15.50 h: Presentació de la sessió, Montserrat Alsina (SCM, UPC)
 • 16.00 — 17.00 h: Alejandra Cabaña (UAB), J. Tomás Lázaro (UPC), Clara Prats (UPC), Joan Saldaña (UdG) i Lluís Alsedà (CRM/UAB), moderador, Modelització matemàtica de la Covid-19, estat de la qüestió i preguntes (vídeo)
 • 17.15 — 18.15 h: Sílvia Cuadrado (UAB), Abraham de la Fuente (SCM/Institut Escola Costa i Llobera), Carlos Giménez (Col.legi Sant Gabriel), Sílvia Salvador (INS Serra de Noet), Pere Renom (divulgació científica), moderador, Com comuniquem la modelització a l’aula i a la societat? (vídeo).

En acabar, es farà la cloenda de les Jornades SCM, Matemàtiques i Covid-19.

Podeu trobar el programa oficial a Programa Jornades SCM, Matemàtiques i Covid-19 així com el programa amb els resums de les ponències incorporats a Programa Jornades SCM, Matemàtiques i Covid-19 amb resums.

Les Jornades han estat organitzades per Montse Alsina, Inma Baldomá, Dolors Herbera i Josep Vives.

English Summary