Instruccions per a la realització del Cangur 2024

Teniu accés al document

  instrucccions-cangur2024 

amb tots els detalls relatius a

  • Preparació de la prova els dies previs al 21 de març.

  • Realització de la prova el dia 21 de març

  • Accions posteriors: entrega dels fulls de respostes al CRP,  pagament de la quota, pujada del llistat d’alumnes participants.

Està previst que  el professorat-enllaç en cada centre rebi per email el document anteriorment enllaçat.

Sigui com sigui us recordem el document oficial de Bases de funcionament del Cangur-2024 de la SCM. (enllaç). al qual els centres inscrits han donat el vistiplau  i els documents informatius que es van publicar, que ja inclouen molts dels aspectes del desenvolupament de l’activitat. Podeu clicar a la imatge que us interessi per a poder-los llegir o descarregar: