Resolució Barcelona Dynamical System Prize 2017

Guanyadors

Rigorous Computer-Assisted Application of KAM Theory: A Modern Approach

Jordi-Lluís Figueras, Àlex Haro i Alejandro Luque

Guanyadors

Rigorous Computer-Assisted Application of KAM Theory: A Modern Approach

Jordi-Lluís Figueras, Àlex Haro i Alejandro Luque

Període

treballs fins el 31 de gener de 2017

Entrega de premis

Data
juny de 2017

Lloc
Institut d’Estudis Catalans

Lloc
Institut d’Estudis Catalans

Resolució del premi Barcelona Dynamical Systems 2017 sota el mecenatge del professor Carles Simó i Torres

A aquest article, els autors introdueixen noves estratègies KAM per a construir tors invariants. El nou material consisteix en millores a mètodes teòrics i computacionals que produeixen resultats més forts en exemples concrets, com l’aplicació estàndard, l’aplicació estàndard no troçada i l’aplicació de Froeschlé. De forma remarcable, el valor obtingut a l’aplicació estàndard és quasi òptima.

Enllaç a la resolució.

Comité

John Guckenheimer
Cornell University

Enrique Pujals
IMPA

Rick Moeckel
University of Minnesota

Robert Roussarie
Université de Bourgogne

Anatoly Neishtadt
Loughborough University

Amadeu Delshams
UPC, Secretari del jurat sense vot