Resolució premi Albert Dou 2012

Guanyador

Matemática financiera en tiempos de crisis

Arturo Valdivia
Centre de Recerca Matemàtica

Guanyadors

Oscillatory integrals and Kayeka conjecture

Jaume de Dios
Universitat Autònoma de Barcelona

Menció:

Lefschezt properties in algebra and geometry

Martí Salat
Universitat de Barcelona

Període

Any natural 2012

Lliurament de premis

Data
Abril de 2013

Institut d’Estudis Catalans