La matemàtica Karen Uhlenbeck ha guanyat el Premi Abel 2019

La matemàtica Karen Uhlenbeck ha guanyat el Premi Abel 2019 per “l’impacte fundamental del seu treball en les àrees d’anàlisi, geometria i física matemàtica”. Després de 16 edicions, La Karen Uhlenbeck, és la primera dona matemàtica que obté aquest premi.

Disfruteu amb el video: Celebrating Emmy Noether