Al·legacions presentades al Ministerio

Divendres passat vam enviar al Ministerio, com a Societat Catalana de Matemàtiques, el document adjunt amb al·legacions al Proyecto de Orden del Ministerio sobre els plans d’estudi que condueixen a l’obtenció dels títols universitaris oficials que habiliten per a la professió de Mestra/e en Educació Infantil i Mestra/e en Educació Primària.

Estem orgullosos de que el document hagi estat elaborat per un grup de treball interuniversitari, impulsat per la junta de la Societat Catalana de Matemàtiques, en el qual han participat representants de tots els departaments de Didàctica de les Matemàtiques, i els departaments i les facultats de Matemàtiques de totes les universitats públiques catalanes.  Podeu veure’n el llistat al final del document.

Més enllà de les al·legacions, volem destacar:

  • el consens i la comunicació que s’ha establert entre els departaments universitaris de Matemàtiques i els de Didàctica de la Matemàtica, que creiem que es dona per primera vegada.
  • les reflexions exposades en el preàmbul, com per exemple: “cal veure l’educació com un procés continu, que comença amb l’etapa infantil, i continua amb primària i secundària, amb possibilitat de continuïtat en cicles, batxillerat i universitat, sense deixar de banda la formació continuada”, “La llengua és fonamental: per pensar, parlar i viure, i també per comunicar-se amb la resta del món. En aquest sentit, les matemàtiques són una llengua universal per entendre el funcionament del món”.

Tenim el convenciment que garantir una bona educació en Matemàtiques per a tothom (tema del Dia Internacional de les Matemàtiques 2023) és un pas fonamental per aconseguir una societat més ben preparada per afrontar els reptes actuals i futurs.