+34 933 248 583 scm@iec.cat

Activitats d’Educació

Prova Cangur de l’SCM

Activitats d’Educació

Prova Cangur de l’SCM

La prova Cangur és una activitat impulsada per l’associació internaciona Le Kangourou sans Frontières per a «difondre la cultura matemàtica per tots els mitjans al seu abast i, en particular, per l’organització d’un joc-concurs anual que es desenvoluparà el mateix dia en totes les nacions participants […]. El concurs vol atreure el màxim nombre de participants sense cap objectiu de selecció nacional ni de comparació entre països».

La prova Cangur es fa a Catalunya des de l’any 1996, i l’abast geogràfic s’ha anat ampliant a Andorra, les Balears, el País Valencià i la Franja de Ponent. Inicialment s’adreçava a l’alumnat dels darrers cursos d’ESO (3r i 4t) i del batxillerat. L’any 2015 s’hi van incorporar els cursos de 5è i 6è d’educació primària i el 2016, 1r i 2n d’ESO, de manera que la prova Cangur es va establir per a tots els nivells des de 5è d’educació primària fins a 2n de batxillerat. La participació augmenta cada any i el 2017 es van superar els cent mil participants només a Catalunya.

La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) té representació nacional pròpia en l’associació internacional Le Kangourou sans Frontières i, per aquesta raó, és l’entitat titular del Cangur en llengua catalana.

La prova té format de concurs, però, com ja s’ha dit, l’autèntic objectiu és que els alumnes hi participin i dediquin una estona especial a divertir-se tot resolent els reptes plantejats. Els problemes es basen més en el raonament i l’enginy que en coneixements matemàtics específics i el professorat ha reconegut ben sovint que la preparació d’aquesta prova pot ser una bona oportunitat per a introduir a l’aula unes matemàtiques diferents de les habituals i treballar, d’una manera lúdica i innovadora, aspectes referents a les competències associades a la resolució de problemes.

Hi trobareu tota la informació i moltes més activitats a  web Cangur2020.

En el context de la prova Cangur es convoquen dos concursos interdisciplinaris: el concurs de relats i el concurs de cartells. Hi trobareu la informació Cangur i més concretament a concurs de relats i el concurs de cartells, respectivament.

Des de l’any 2005 es convoca anualment un concurs de relats per a alumnes dels darrers cursos de secundària. El tema dels relats ha d’estar relacionat amb el món de les matemàtiques i els relats s’han de redactar en la llengua de les terres on la gent diu «Bon dia!».

En el marc del Cangur 2002 es va convocar el primer concurs de cartells amb l’objectiu d’escollir el disseny que havia de servir d’identificador de la prova en les convocatòries següents, i, des d’aleshores, aquest concurs s’ha anat convocant trianualment.