+34 933 248 583 scm@iec.cat

Resolució premi Emmy Noether 2018

Guanyadors

Oscillatory integrals and the Kayeka conjecture

Jaume de Dios
Universitat Autònoma de Barcelona

Menció:

Lefschetz properties in algebra and geometry

Martí Salat
Universitat de Barcelona

Guanyadors

Oscillatory integrals and Kayeka conjecture

Jaume de Dios
Universitat Autònoma de Barcelona

Menció:

Lefschezt properties in algebra and geometry

Martí Salat
Universitat de Barcelona

Període

Any natural 2017

Lliurament de premis

Data
15 de març de 2018

Institut d’Estudis Catalans
Sala Pi i Sunyer

Institut d’Estudis Catalans
Sala Pi i Sunyer

Resolució del premi Emmy Noether 2018

El premi Emmy Noether (1882-1935) és per a estudiants del grau de Matemàtiques que defensen el Treball de Fi de Grau (TFG) a una de les universitats del principat. La primera edició va ser l’any 2017 (treballs defensats l’any 2016).

  • Import del premi: 800 €
  • Import de la menció: 400 €

En cas que el jurat doni més d’un premi o menció ex aequo se seguirà la regla següent: la quantitat total repartida serà d’un màxim de 1600 € i la dotació per premi és el doble que per menció.

La informació específica (bases, formulari de participació, etc) referent a la convocatòria present (o anteriors) la trobareu en les notícies destacades més avall. A l’apartat de resolucions trobareu tota la informació sobre les resolucions de convocatòries anteriors (cas que estiguin accessibles).

En aquesta edició de treballs presentats l’any 2017 s’han presentat 16 tre breballs i el comitè a destacat l’alta qualitat de totes les obres presentades.

Jurat

Pilar Bayer i Isant (Presidenta)
Universitat de Barcelona

Carles Broto Blanco (Vocal)
Universitat Autònoma de Barcelona

Marta Casanelles i Rius (Secretaria)
Universitat Politècnica de Barcelona

Pedro Puig Casado (Vocal)
Universitat Autònoma de Barcelona

Carmen Cascante Canut (Vocal)
Universitat de Barcelona

Share This