+34 933 248 583 scm@iec.cat

Resum:
What we like about a soccer ball is to kick rather than to examine the seams. As long as it is round… However, not all soccer balls behave the same way and, if you look closely, they are often very different. We shall first observe them as geometers and question their design: how to build an object as close as possible to a sphere?  If they have the same shape, why do the balls have different trajectories? We shall explain why ballistics, friction and airflow are important for scoring goals.

La conferència està relacionada amb el llibre publicat fa poc:  https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/mathematiques/petite-histoire-du-ballon-de-foot_9782415005443.php

Podreu seguir la conferencia en directe a través de l’enllaç de Youtubehttps://youtube.com/live/n-oe1X3BPiA?feature=harem


Étienne Ghys
és un matemàtic.

Director de recerca del CNRS, va contribuir a la creació i desenvolupament del laboratori de matemàtiques de l’École Normale Supérieure de Lyon.

El seu treball científic se centra en la geometria, la topologia i els sistemes
dinàmics. Per exemple, és el responsable dels resultats que permetin una millor
comprensió de la topologia de la famosa papallona de Lorenz, paradigma de la teoria del
caos. Les tècniques utilitzades no són específiques dels sistemes dinàmics, sinó que
també prenen prestats ingredients de l’àlgebra, la geometria diferencial, la topologia
algebraica, la teoria de grups i la teoria ergòdica. La increïble unitat de les matemàtiques
sempre l'ha fascinat. Ha estat convidat tres vegades al Congrés Internacional de
Matemàtics i ha rebut diversos premis per la seva recerca, entre els quals la medalla de
plata del CNRS. És membre de l’Acadèmia Francesa de Ciències des de 2004 i va ser
escollit secretari permanent d’aquesta Acadèmia el 2019.

En els darrers anys també ha participat en diverses activitats de difusió, com ara la
producció de pel·lícules matemàtiques i la fundació d’una revista en línia per al gran
públic. Això li va valer el “Premi Clay per a la Difusió de les Matemàtiques” i la
“Medalla de Mediació 2022”. Recentment ha publicat dos llibres populars, sobre flocs
de neu i pilotes de futbol. Està especialment interessat en temes educatius i en història de
les ciències.

 

Share This